Katalog usług detektywistycznych jest otwarty, w cenniku zamieszkamy tylko część oferty. Na osobistym spotkaniu dowiedzą się Państwo szczegółów. Ceny netto.
 • Konsultacje / porady detektywistyczne - do 15minut gratis, 120minut - 200zł

 • Ustalenie adresu zameldowania / zamieszkania

 • Ustalenie numeru telefonu

 • Ustalenie danych osobowych (pesel, dane członków rodziny)

 • Ustalenie ruchomości (pojazdów i maszyn)

 • Ustalenie nieruchomości, których wskazany podmiot jest właścicielem/współwłaścicielem w tym użytkowanie wieczyste

 • Ustalenie nieruchomości zbytych, numerów ksiąg wieczystych nieruchomości zbytych w jakikolwiek sposób przez wskazany podmiot (np. darowizna, sprzedaży, przewłaszczenia na zabezpieczenie, sprzedaży w drodze egzekucji).

 • Ustalenie numeru Księgi Wieczystej wg. adresu

 • Działalność operacyjna (np. obserwacja) - 200zł za godzinę + ew koszta np. paliwo, zakwaterowanie.

 • Wykrywanie podsłuchów i ukrytych kamer w mieszkaniach, domach, biurach - 25zł za m2

 • Wykrywanie GPS i podsłuchów w pojazdach osobowych - 400zł

 • Wykrywanie GPS i podsłuchów w pojazdach ciężarowych - 800zł

 • Całodniowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w Państwa firmie - 1500zł

 • Weryfikacja przeszłości przyszłego współpracownika/męża/żony/zięcia itp - 2300zł